Hoe een ongeval aangeven bij de verzekering?

Wat te doen bij een ongeval op training of tijdens een wedstrijd?

We zetten graag de te volgen stappen voor u even op een rijtje:

Eerst en vooral moet u in het bezit zijn van het verzekeringsdocument dat u HIER kan downloaden.

  • Gelieve de vragen op het aangifteformulier in te vullen.
  • Met het ongevalaangifteformulier gaat u naar de dokter/spoedarts, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
  • Laat het document afstempelen door de clubsecretaris.
  • Stuur het ongevalaangifteformulier (neem steeds van alle documenten een kopie) vervolgens samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …), verslagen, enz. op naar volgend adres:

N.V. A R E N A
NERVIERSLAAN 85 bus 2
B-1040 BRUSSEL
BELGIE

  • Je verwittigt de clubsecretaris van uw aangifte.
  • De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
  • Zodra ARENA de documenten heeft ontvangen, zendt deze verzekeringsmakelaar u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota's kan u best steeds onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kan overgaan.

BELANGRIJKE TIPS!

  • Download het ongevalaangifteformulier bij de aanvang van het seizoen en stop het formulier in een plastiek mapje in uw hockeyzak of die van uw kind. Zo heeft u altijd een formulier bij en hoeft u achteraf niet terug te keren naar de arts/spoeddienst. In principe heeft elke Team Manager er ook enkele op zak.
  • Neem van elk document steeds een kopie zodat u steeds een reservedocument heeft indien blijkt dat het oorspronkelijke document niet werd ontvangen of verloren is geraakt.