×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Hoe een ongeval aangeven bij de verzekering?

Wat te doen bij een ongeval op training of tijdens een wedstrijd?

We zetten graag de te volgen stappen voor u even op een rijtje:

Eerst en vooral moet u in het bezit zijn van het verzekeringsdocument dat u HIER kan downloaden.

  • Gelieve de vragen op het aangifteformulier in te vullen.
  • Met het ongevalaangifteformulier gaat u naar de dokter/spoedarts, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
  • Laat het document afstempelen door de clubsecretaris.
  • Stuur het ongevalaangifteformulier (neem steeds van alle documenten een kopie) vervolgens samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …), verslagen, enz. op naar volgend adres:

N.V. A R E N A
NERVIERSLAAN 85 bus 2
B-1040 BRUSSEL
BELGIE

  • Je verwittigt de clubsecretaris van uw aangifte.
  • De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
  • Zodra ARENA de documenten heeft ontvangen, zendt deze verzekeringsmakelaar u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota's kan u best steeds onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kan overgaan.

BELANGRIJKE TIPS!

  • Download het ongevalaangifteformulier bij de aanvang van het seizoen en stop het formulier in een plastiek mapje in uw hockeyzak of die van uw kind. Zo heeft u altijd een formulier bij en hoeft u achteraf niet terug te keren naar de arts/spoeddienst. In principe heeft elke Team Manager er ook enkele op zak.
  • Neem van elk document steeds een kopie zodat u steeds een reservedocument heeft indien blijkt dat het oorspronkelijke document niet werd ontvangen of verloren is geraakt.